Υλικό αντοχής,ελαφριά,ανθεκτική σε χημικό περιβάλλον,ανθεκτική σε φωτιά,είναι μονωτική,επεξεργάσιμη

Όλα τα υλικά για την κατασκευή σκεπών και ξύλινων κτηρίων όπως κεραμίδια μονωτικά και άλλα

Το παραδοσιακό ξύλινο πάτωμα δύο όψεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα και σαν ταβάνι.

Όλα τα υλικά για την κατασκευή σκεπών και ξύλινων κτηρίων όπως κεραμίδια μονωτικά και άλλα

Όλα τα υλικά για την κατασκευή σκεπών και ξύλινων κτηρίων όπως κεραμίδια μονωτικά και άλλα

Όλα τα υλικά για την κατασκευή σκεπών και ξύλινων κτηρίων όπως κεραμίδια μονωτικά και άλλα